Summary of query kinase
Query kinase SRPK2 (P78362)
Kinase group CMGC
Number of inhibitors 33
Index Target Inhibitor Inhibitor 2D Ki (nM) IC50 (nM) Kd (nM) EC50 (nM) POC Source Link
0 SRPK2 TG_101348 TG_101348 n/a n/a 100 n/a n/a NB2011DRx NB2011DRx
1 SRPK2 A_674563 A_674563 n/a n/a 1100 n/a n/a NB2011DRx NB2011DRx
2 SRPK2 LY_333531 LY_333531 n/a n/a 1100 n/a n/a NB2011DRx NB2011DRx
3 SRPK2 KW_2449 KW_2449 n/a n/a 15 n/a n/a NB2011DRx NB2011DRx
4 SRPK2 SU11248 BD00004814 n/a n/a 190 n/a n/a BindingDB BindingDB
5 SRPK2 Sunitinib Sunitinib n/a n/a 190 n/a n/a NB2008 NB2008
6 SRPK2 Sunitinib Sunitinib n/a n/a 190 n/a n/a NB2011DRx NB2011DRx
7 SRPK2 cid_10138259 BD00031095 n/a n/a 200 n/a n/a BindingDB BindingDB
8 SRPK2 SU_14813 SU_14813 n/a n/a 200 n/a n/a NB2008 NB2008
9 SRPK2 SU_14813 SU_14813 n/a n/a 200 n/a n/a NB2011DRx NB2011DRx
10 SRPK2 JNJ_28312141 JNJ_28312141 n/a n/a 2200 n/a n/a NB2011DRx NB2011DRx
11 SRPK2 CHEMBL522892 BD50265677 n/a n/a 290 n/a n/a BindingDB BindingDB
12 SRPK2 CHIR_258 CHIR_258 n/a n/a 290 n/a n/a NB2008 NB2008
13 SRPK2 CHIR_258 CHIR_258 n/a n/a 290 n/a n/a NB2011DRx NB2011DRx
14 SRPK2 CHEBI:668343 BD50298227 n/a n/a 330 n/a n/a BindingDB BindingDB
15 SRPK2 CHEMBL608533 BD50326053 n/a n/a 330 n/a n/a BindingDB BindingDB
16 SRPK2 PKC_412 PKC_412 n/a n/a 330 n/a n/a NB2008 NB2008
17 SRPK2 PKC_412 PKC_412 n/a n/a 330 n/a n/a NB2011DRx NB2011DRx
18 SRPK2 BIBF_1120der BIBF_1120der n/a n/a 36 n/a n/a NB2011DRx NB2011DRx
19 SRPK2 PHA_665752 PHA_665752 n/a n/a 500 n/a n/a NB2011DRx NB2011DRx
20 SRPK2 CHEMBL603469 BD50308060 n/a n/a 51 n/a n/a BindingDB BindingDB
21 SRPK2 CEP_701 CEP_701 n/a n/a 51 n/a n/a NB2011DRx NB2011DRx
22 SRPK2 CHEMBL162 BD50059889 n/a n/a 67 n/a n/a BindingDB BindingDB
23 SRPK2 Staurosporine Staurosporine n/a n/a 67 n/a n/a NB2008 NB2008
24 SRPK2 Staurosporine Staurosporine n/a n/a 67 n/a n/a NB2011DRx NB2011DRx
25 SRPK2 VX-680 BD00013534 n/a n/a 680 n/a n/a BindingDB BindingDB
26 SRPK2 VX_680 VX_680 n/a n/a 680 n/a n/a NB2008 NB2008
27 SRPK2 VX_680 VX_680 n/a n/a 680 n/a n/a NB2011DRx NB2011DRx
28 SRPK2 CAS212779_48_1 CAS212779_48_1 n/a n/a n/a n/a 37.05 NB2011RBC NB2011RBC
29 SRPK2 CAS220792_57_4 CAS220792_57_4 n/a n/a n/a n/a 30.98 NB2011RBC NB2011RBC
30 SRPK2 CAS443798_55_8 CAS443798_55_8 n/a n/a n/a n/a 17.1 NB2011RBC NB2011RBC
31 SRPK2 CAS62996_74_1 CAS62996_74_1 n/a n/a n/a n/a 40.95 NB2011RBC NB2011RBC
32 SRPK2 PVB PVB n/a n/a n/a n/a n/a PDB PDB