Kinase profiling results of kinases in KIF 1OI9A_N20 (CDK2, PDB code: 1OI9, chain A)
Template Kinase: CDK2
Template inhibitor: NU-6086

52 kinases in the family
Kinase profiling results source
1. Davis et al. Nature Biotechnology.29, 1046-51
2. Anastassiadis, T. et al. Nature Biotechnology.29, 1039-45


Similarity between template inhibitor and test compounds of profiling results

Davis et al.
Nature Biotechnology.29, 1046-51

<1nM    >10uM
KinaseKinase group C C
GRK4AGC  
PDPK1AGC  
RPS6KA4AGC  
RPS6KA4CAMK  
CAMK2DCAMK  
SIK2CAMK  
DAPK3CAMK  
STK17ACAMK  
STK17BCAMK  
CDK2CMGC  
CDK4CMGC  
CDK5CMGC  
DYRK2CMGC  
HIPK4CMGC  
GSK3BCMGC  
MAPK4CMGC  
MAPK10CMGC  
MAPK9CMGC  
AURKAOther  
AURKBOther  
AURKCOther  
SBK1Other  
EIF2AK2Other  
PLK1Other  
PLK3Other  
TTKOther  
STK36Other  
ULK3Other  
SLKSTE  
STK10STE  
MAP2K5STE  
ABL1TK  
ABL2TK  
AXLTK  
DDR1TK  
EPHA5TK  
EPHB1TK  
FGFR1TK  
FGFR2TK  
JAK2TK  
JAK3TK  
METTK  
FRKTK  
FGRTK  
SRCTK  
YES1TK  
BLKTK  
HCKTK  
LCKTK  
LYNTK  
IRAK4TKL  
TNNI3KTKL  

Anastassiadis, T. et al.
Nature Biotechnology.29, 1039-45

0%    100%
KinaseKinase group C C C C C C C C C
GRK4AGC         
PDPK1AGC         
RPS6KA4AGC         
CAMK2DCAMK         
DAPK3CAMK         
SIK2CAMK         
STK17ACAMK         
CDC2CMGC         
CDC2CMGC         
CDK2CMGC         
CDK4CMGC         
CDK5CMGC         
DYRK2CMGC         
GSK3BCMGC         
HIPK4CMGC         
MAPK10CMGC         
MAPK9CMGC         
AURKAOther         
AURKBOther         
AURKCOther         
PLK1Other         
PLK3Other         
TTKOther         
ULK3Other         
SLKSTE         
STK10STE         
ABL1TK         
ABL2TK         
AXLTK         
BLKTK         
EPHA5TK         
EPHB1TK         
FGFR1TK         
FGFR2TK         
FGRTK         
FRKTK         
HCKTK         
JAK2TK         
JAK3TK         
LCKTK         
LYNTK         
METTK         
SRCTK         
YES1TK         
IRAK4TKL