Protein Surface  Ribbon
Inhibitor XFE
  ATP Location
Motifs All P-loop B3 Hinge
C-loop A-loop
Select Anchor
Summary of 3 kinases in KIF 3MVJA_XFE (PRKACA, PDB code: 3MVJ, chain A)

Multiple sequence alignment of family kinases

Conserved residues:  
              
Group   Kinase      
AGC    PRKACA    203 
AGC    AKT1     150 
AGC    ROCK2     92 


F-ERIKTLGTGSFGRVMLVKHKETGNHYAMKILDKQKVVKLKQIEHTLNEKRILQAVNFPFLVKLEFSFKDNSNLYMVMEYVPGGEMFSHLRRIGRFSEPHARFYAAQIVLTFEYLHS-LDLIYRDLKPENLLIDQQGYIQVTDFGFAK----RVKGRTWTLCGTPEYLAPEIIL----SKGYNKAVDWWALGVLIYEMAAGYPPFFADQPIQIYEKIVSGKVRFPSHFS----SDLKDLLRNLLQVDLTK--RFGNLKNGVNDIKNHKWF
F-EYLKLLGKGTFGKVILVKEKATGRYYAMKILKKEVIVAKDEVAHTLTENRVLQNSRHPFLTALKYSFQTHDRLCFVMEYANGGELFFHLSRERVFSEDRARFYGAEIVSALDYLHSEKNVVYRDLKLENLMLDKDGHIKITDFGLCKEG-IKDGATMKTFCGTPEYLAPEVLE----DNDYGRAVDWWGLGVVMYEMMCGRLPFYNQDHEKLFELILMEEIRFPRTLG----PEAKSLLSGLLKKDPKQ--RLGGGSEDAKEIMQHRFF
-YDVVKVIGRGAFGEVQLVRHKASQKVYAMKLLSKFEMIKRSDSAFFWEERDIMAFANSPWVVQLFYAFQDDRYLYMVMEYMPGGDLVNLMS-NYDVPEKWAKFYTAEVVLALDAIHS-MGLIHRDVKPDNMLLDKHGHLKLADFGTCMKMDETGMVHCDTAVGTPDYISPEVLKSQGGDGFYGRECDWWSVGVFLYEMLVGDTPFYADSLVGTYSKIMDHKNSLCFPEDAEISKHAKNLICAFLTDREVRLGRNG-----VEEIRQHPFF